Apie tai atsiminimus yra parašęs Jonas Kirlys, 1923 - 1927 m. buvęs Naumiesčio progimnazijos direktoriumi. Šis neilgas pasakojimas labai taikliai nusako Mažosios Lietuvos filosofo Vydūno asmenybę bei požiūrį į supančią aplinką. ...