Šeštadienį dalyvavusieji Žemaičių Naumiestyje vykusioje rajono ūkininkų šventėje galėjo įsigyti tik ką dienos šviesą išvydusią kraštiesio Alberto Juškos knygą „Miestelis prie Lendros, Vanagio ir Šusties“. Aukojusieji pinigus jos leidybai – kaip ir buvo sutarta – knygą gavo nemokamai, o tai ...

Rugsėjo 26 d. Žemaičių Naumiestyje vyko šventė, oficialiai pavadinta Šilutės rajono ūkininkų švente. Šiaip jau visi naumiestiškiai žino, kad rudens pradžioje nuo seno čia vykdavo Mykolinių, Dagotuvių ar šiaip derliaus dorojimo pabaigtuvių šventė. Šventė sutapdavo su paskutinį rugsėjo mėnesio sekmadienį ...

Daugybę negandų atlaikiusioje šios bažnyčios jau istorine tapusioje klebonijoje čia kantoriumi (kantorius – bažnyčios choro vadovas, dirigentas, giedojimo mokytojas, vargonininkas) 1899 – 1914, 1933 – 1936 bei 1945 – 1950 metais dirbo Frydrikas Megnius. Šis latvių kilmės bažnyčios tarnautojas buvo ...

Puoselėdami savo namų aplinką šį grožį kuria visi naumiestiškiai – prie reto namo nėra kokio akiai mielo dekoratyvinio vasaros spalvas atskleidžiančio akcento. Gražios ir taip pat išpuoselėtos visos viešosios erdvės. Jas prižiūri Žemaičių Naumiesčio seniūnijos komanda. O šio būrio priešakyje ...

Naumiestyje visą karo laiką (Pirmąjį pasaulinį – red.p.) vokiečių kareivių buvo keli šimtai. Dirbo prie Kugelių – Naumiesčio geležinkelio ir prie Kulėšų – Tenenių siaurojo geležinkelio tiesimo. Kariai saugojo prie geležinkelio tiesimo darbų dirbusius karo belaisvius. Buvo privežta daugybė visokios geležinkeliui medžiagos ...