Pristatyta knyga apie Žemaičių Naumiestį

Ketvirtadienio pavakare Žemaičių Naumiesčio muziejuje naumiestiškiams bei svečiams iš Šilutės, Kauno ir kitų vietų buvo pristatyta prieš keletą savaičių dienos šviesą išvydusi Alberto Juškos knyga „Miestelis prie Lendros, Vanagio ir Šusties“.  
Knygos apie Žemaičių Naumiesčio pristatymas. Danutės Bružienės nuotr.
Knygos apie Žemaičių Naumiesčio pristatymas. Danutės Bružienės nuotr.

Šį knygos rankraštį Žemaičių Naumiesčio bendruomenei jo autorius perdavė dar 2011 metais. Tačiau tik šiais metais rankraštį pavyko paversi tikra ir solidžia knyga. To ėmėsi šių metų sausį muziejininku Žemaičių Naumiestyje pradėjęs dirbti Saulius Sodonis.

Pradžioje muziejininkas padėkojo šį leidinį finansine auka parėmusiems naumiestiškiams bei kraštiečiams. Bendruomenė taip pats skyrė savo iš Šilutės savivaldybės gautą paramą. Tik taip bendromis jėgomis buvo galima šią knygą išleisti. Tokiu prisidėjimu prie jos pasirodymo buvo „pastatytas rašytinis paminklas“ šį miestelį stačiusiems, čia gatves grindžiusiems bei jo aurą kūrusiems žmonėms. Šis bendras darbas nei kiek nei menkesnis, nei kaip 1928 metais vietos savanoriams kovojusiems už Lietuvos taip pat už aukas pastatytas paminklas miestelio centre.

Toliau S.Sodonis papasakojo, kaip vyko darbas rengiant šį leidinį. Jis pasidžiaugė, kad šiame darbe daug padėjo bibliotekininkės Nijolė Rimkienė ir Danutė Bružienę, konsultante bei patarėja buvo seniūnijos darbuotoja Vaidilutė Dūdienė. Nemažai patarimų leidžiant knygą sulaukta iš miestelio senbuvių Rimanto Dobilinsko, Irenos Šarmavičienės bei kitų.

Padirbėti rimtai teko ne tik su tekstais, bet ir su A. Juškos leidinyje esančiomis iliustracijomis. Dalį jų pavyko iš naujo nufotografuoti, dalį pavyko rasti muziejaus fonduose, kitomis pasidalino senbuviai ar tekstuose minimų asmenų giminaičiai. Deja, kai ko nepavyko rasti… Galų gale viską surikiavus knyga „Miestelis prie Lendros, Vanagio ir Šusties“ rugsėjo 25 dieną išvydo dienos šviesą.

Šios knygos vertė – patraukliai perteikta Naumiesčio (taip ir tik taip Juška vadina Žemaičių Naumiestį) istorija bei pasakojimas apie šio miestelio žmones, jų gyventą gyvenimą. Nors šios knygos negalima laikyti rimtu istorinius šaltiniu dėl autoriaus laisvai interpretuotų faktų bei įvykių, tačiau jis puikiai perteikia XX a. pirmos pusės vyravusias nuotaikas. Puikiai valdydamas žodį Juška labai šmaikščiai pasakoja apie Naumiestį ir jo žmones. Tad skaitydami šią knygą net ne šio krašto gyventojai, turėtų susidaryti neblogą vaizdą apie šį pasienio kraštelį bei tai, kaip atrodė miesteliai tais laikais, nes labai panašiai gyvenimas galėjo tekėti ir kitose vietose.

Šią knygą galima įsigyti Žemaičių Naumiesčio muziejuje, bibliotekoje bei gėlių salone „Marga kraitė“.