Laukdami Šv. Velykų Žemaičių krašto etnokultūros centro darbuotojai miestelio erdves papuošė Velykų zuikučiais, o berželius dekoravo margučiais. Prie pasiruošimo šventei prisijungė seniūnija ir bendruomenė. Berželiais pasirūpino seniūnas, margučiais – bendruomenė. Zuikučius, tupinčius Žemaičių Naumiesčio miestelio gėlių vazonuose, pagamino Egidijus Majus. ...

1795 m., po trečiojo Lietuvos – Lenkijos valstybės padalijimo, Naumiesčio karališkasis dvaras, kaip ir didžioji dalis LDK, atiteko carinei Rusijai. 1881 m. Rusijos valdžia miesteliui suteikė Aleksandrovsk pavadinimą. Po 1863 – 1864 m. sukilimo, uždraudus lietuvišką spaudą, dėl patogios geografinės padėties miestelis tapo ...

Valstybės atkūrimo švenčių proga, grįžkime į praeitį ir sužinokime, kokių pasakojimų būta anais laikais šiuose kraštuose.    Ši graži tautosaka surinkta iš įvairių buvusio Žemaičių Naumiesčio valsčiaus apylinkių vietų. Tai darė ir į tautosakinę ekspediciją atvažiavę specialistai, tai užrašė ir ...