Zuikių Velykos

Atsikėlė rytą zuikiai
Nusiteikę baisiai puikiai.
Pasipustė jie ūsus
Valgė zuikio kopūstus.

Tėtis zuikis pats vyriausias
Pranešė šeimynai gausiai:
Šarkos varnos neša gandą
Ir būriais virš giros sklando.

Ir visiems nulinko ausys
Kai naujienų pasiklausė –
Ogi štai koksai dalykas –
Juk ateina jau Velykos!

Greit Velykos, greit Velykos
Laukt nedaug dienų beliko…
Vyturys aukštai čirena,
Šoka zuikiai aplink namą.

Kaip gi jas dabar sutiksim –
Į svečius? Namie gal liksim?
Juk kol griežtas karantinas
Į svečius nieks nevadina.

Puoškim savo kambarėlį
Ir surenkim vakarėlį –
Zuikių tarėsi šeimyna
Ir daug vaišių prigamino.

Turim begales draugų
Bet sutikti juos baugu,
Tik nuotoliniu būdu
Sveikinam visus kartu!

Zuikių kalbą užrašė Valerijonas Krutikovas. 

Sveikinimai Šv. Velykomis!