Paminėtas tremties pradžios 80-metis

Sekmadienį, po Mišių šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, Žemaičių Naumiestyje, prie paminklinio akmens, skirto Tautos kančioms atminti, susirinko būrelis žmonių. Čia „Tautiška giesme“ prasidėjo Birželio 14-tos Tremties 80-mečiui skirtas renginys. Be galo simboliška, kad kaip tik tuo metu iš greta esančių namų į Amžinybę buvo palydėta buvusi tremtinė Ona Degutienė.

Uždegus atminties žvakeles Žemaičių Naumiesčio moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ atliko keletą su tremtimi susijusių dainų. Vėliau susirinkusieji buvo pakviesti į miestelio biblioteką, kur ne tik buvo prisiminti prieš aštuoniasdešimt metų vykę įvykiai, bet buvo pabendrauta, pasidalina tų laikų akimirkomis, pasiklausyta dviejų iš Šilutės į šį minėjimą atvykusių kolektyvų dainų.

Čia prisiminimų ir poezijos popietę „Iš kelionės po nežinią“ jautriu tremties metais parašytu eilėraščiu tęsė kultūros darbuotoja Lina Balčiauskienė. Jautriu žodžiu į susirinkusius tremtinius kreipėsi Žemaičių Naumiesčio seniūnas Virginijus Staniulis. Kaip prieš aštuoniasdešimt metų vyko šie žiaurūs, lietuvių tautos pamatus turėję pakirsti įvykiai, papasakojo muziejininkas Saulius Sodonis. Žemaičių Naumiesčio žmones, buvusius tremtinius pasveikino politinių kalinių ir tremtinių Šilutės skyriaus pirmininkė Regina Tamošauskienė.

Atminties minėjimą tęsė mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“ bei moterų vokalinis ansamblis „Vaivora“. Po jautrių abiejų kolektyvų atliktų ir tremties metus primenančių dainų, popietės dalyviai pasidalino atsiminimais.