Moksleiviai susipažino su piemenavimui, praeitimi ir jau praėjusių laikų buitimi   

Stovyklautojai ir jų vadovai.

Liepos 12 – 16 dienomis Žemaičių krašto etnokultūros centro darbuotojai surengė dieninę vaikų vasaros teminę poilsio stovyklą „Taip gyveno piemenėliai“. Į ją buvo pakviesti penkiolika šeštos klasės moksleivių iš mūsų rajono savivaldybės.

Stovyklautojai sužinojo apie senojo Žemaitijos kaimo gyventojų buitį ir laisvalaikį, mokėsi tradicinių amatų ir ano meto vaikų žaidimų. Edukacinius užsiėmimus nuo siuvinėjimo iki kalvystės paslapčių vedė šiuos dalykus išmanantys pedagogai, kultūrininkai V. Dulkienė, V. Jurkšaitienė, Ž. Daukšienė, L. Eriksonienė. V. Krutikovas, L. Balčiauskienė, A. Baltutienė, socialinė darbuotoja I. Vismantienė.

Didelį įspūdį vaikams paliko išvyka į Šilutės rajono Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos būstinę, kur darbuotojas Donatas Šikšnius  papasakojo  gaisrininkų gelbėtojų darbą, pademonstravo aprangą ir naudojamą techniką bei davė patarimų, kaip saugiai elgtis prie vandens bei važinėjant dviračiais, paspirtukais.

Stovyklautojai lankėsi Žemaičių Naumiesčio muziejuje.  Čia muziejininkas Saulius Sodonis supažindino su senoviniais buities rakandais, papasakojo apie tai kaip pienas virsta sviestu, o laukuose mėlynai žydintis linas – drobe. Muziejininkas papasakojo ir apie praeities miestelio gyventojų žydų, kurių Žemaičių Naumiestyje buvo gausu, gyvenimą ir papročius.

Viena diena buvo paskirta išvykai į Telšių Žemaitijos kaimo muziejų. Pabuvojome turtingo ūkininko, vidutinio ir mažažemio valstiečio sodybose, aplankėme kalvę, vėjo malūną ir skiedrapjovę.

Paskutiniąją stovyklos dieną vyko vaikų darbelių, kuriuos jie pasidarė stovyklos metu, paroda. Ją aplankė ir pasidžiaugė stovyklautojų tėveliai. Atsisveikinant vaikai prisiminimui gavo bendrą stovyklautojų ir su jais dirbusių vadovų nuotrauką, taip pat parsinešė namo visus savo sukurtus darbelius.

Valerijonas Krutikovas,
Žemaičių krašto etnokultūros centro direktorius