Nuo šiol tamsoje šviečiantis paminklas laisvės gynėjams

Zigmo Sirtauto nuotr.

Prieš keletą dienų Žemaičių Naumiesčio seniūnijos darbuotojai vienam iš pagrindinių miestelio akcentų suteikė naujų spalvų – apšvietė paminklą Nepriklausomybės kovų savanoriams. Iki tol sutemus jis skendėjo tamsoje.

Tai labai svarbi ir naumiestiškių gerbiama vieta. Prieš daugiau kaip šimtą metų, artėjant 1918 metais atkurtos Lietuvos nepriklausomos valstybės dešimtmečiui, miestelio bei jo apylinkių gyventojai surinko pinigus ir pastatytu paminklu pagerbė iš šių vietų kilusius savanorius, kurių nemaža žuvo gindami Lietuvos laisvę. 1951 metais, norėdama ištrinti Lietuvos valstybės simbolius, sovietinė valdžia paminklą nugriovė, tačiau 1988 metų pabaigoje naumiestiškiai šį laisvės simbolį atstatė. Labai simboliška, kad šio paminklo viršūnėje – bokštas, labai panašus į Vilniaus Gedimino pilies bokštą, o jo viršūnėje – Lietuvos trispalvė.

Tad nuo šiol, vakarais įsižiebus gatvių apšvietimui, garbingas atminties liudijimas bus apšviestas ir matomas iš toli. Tamsoje sužibusio paminklo nuotrauką padarė naumiestiškis Zigmas Sirtautas. Jis taip pat buvo 1988 metais atstatomo šio paminklo liudininkas, kuris fotografavo ir taip dokumentavo tų darbų eigą. Prisiminęs prieš 33 metus įvykius, jis Žemaičių Naumiesčio muziejui perdavė anų laikų jo darytų nuotraukų bei keletos minučių tuomet susuktą kino filmuką. Istoriniais eksponatais tapusios nuotraukos, jas sutvarkius bei skaitmenizavus filmuką, visiems bus matomos.
Saulius Sodonis,
Žemaičių Naumiesčio muziejininkas