LITERATŪRINIS RUDUO IR ŽEMAIČIŲ NAUMIESTYJE

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka kas treji metai pasibaigus vasarai rengia literatūrinį rudenį, pavadintą „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“. Jo metu sukviečia po visą Lietuvą pasklidusius kraštiečius, kurie kuria prozą, poeziją, juos leidžia, arba redaguoja, iliustruoja, sudaro bei kitaip prie knygų prisideda. Įprasminant šiuos darbus yra rengiamas konkursas, kuriame išrenkama trejų pastarųjų metų geriausia grožinės literatūros ar poezijos kraštiečio knyga. Vertinamos ir kitokios knygos bei apdovanojami įvairiose nominacijose pagal įvairius kriterijus: publicistika, poezija, kūriniai vaikams ir t.t. Brandžiausios knygos grožinės ar poezijos knygos autorius apdovanojamas Mažosios Lietuvos poeto, publicisto, kultūros veikėjo Fridricho Bajoraičio vardo literatūrinė premija.

Šiemet rugsėjo 16-17 d. surengta septintoji „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ literatūrinio rudens šventė.

Ketvirtadienį, rugsėjo 16 dieną, Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filiale įvyko susitikimas su literatūrinio rudens autoriais bei knygų vertinimo komisijos nariais. Dalyvavo pedagogė, lituanistė, ilgametė Traksėdžių pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Morkevičienė ir literatė, aktyvi Šilutės kultūrinio gyvenimo dalyvė, renginių iniciatorė ir organizatorė, Aldona Sapronaitienė. Taip pat su naumiestiškiais susitiko vertinimo komisijos nariai: prozininkė, žurnalistė, Lietuvos istorijos ir kultūros tyrinėtoja, publicistė, psichologė Astrida Petraitytė ir Šilutės Hugo Šojaus Žemaičių Naumiesčio muziejininkas, žurnalistas, mokytojas Saulius Sodonis.

Trumpai mintimis apie konkurso dalyvių kūrybą pasidalijo Astrida Petraitytė ir Saulius Sodonis. Jie pasidžiaugė, kad Šilutės kraštas turi daug kuriančių žmonių ir komisijai nelengvas uždavinys išrinkti konkurso laureatą. Abi – Birutė Morkevičienė ir  Aldona Sapronaitienė – Šilutės Trečiojo amžiaus universiteto literatų būrelio ir klubo „Moterų seklyčia“ narės.

Aldona Spronaitienė debiutavo su tik ką išėjusia knyga „Kai rasoja rugiai…“). Autorė papasakojo apie save, prisiminė dienas, praleistas Žemaičių Naumiestyje ir žmones, paskatinusius pamilti knygą. Viena iš tokių buvo ilgametė Žemaičių Naumiesčio bibliotekos vedėja Jadvyga Verpečinskienė. O rašyti paskatino literatė, Trečiojo amžiaus universiteto literatų būrelio vadovė Irena Arlauskienė. „Tai mano prisiminimų, išgyvenimų, palietusių sielą, knyga“, – atviravo autorė. Tai patvirtino ir jos pačios į šią popietę susirinkusiems perskaityti tekstai.

Birutės Morkevičienės eilėraščiai pradėti spausdinti Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės nepriklausomo laikraščio „Šilokarčema“ priede „Šilainės sodas“. Literatė ir dabar skelbia straipsnius Šilutės ir Pagėgių krašto laikraštyje „Pamarys“. Literatūriniam vertinimui buvo paimta penktoji 2019 m. dienos šviesą išvydusi jos eilėraščių knygą „Išeinu į vasarą“. Eilėraščiai labai asmeniniai, juose atsispindi autobiografiniai akcentai, jie skirti artimiausiems šeimos nariams: vyrui, dukroms, anūkams. „Paprastai mėgstu skaityti kitų poeziją“, – sakė Birutė Morkevičienė ir mielai susirinkusiems paskaitė ir savo poezijos.

Šiltas susitikimas prabėgo nepastebimai, palikdamas jaukumo jausmą.

Nijolė Rimkienė,
Žemaičių Naumiesčio bibliotekininkė

Danutės Bružienės nuotraukos