Netekome kraštietės Remigijos Jončaitės Bukaveckienės

Rugsėjo 27 d. netekome šviesios asmenybės Remigijos Rūtelės Bukaveckienės, 1928 m. birželio 6 d. gimusios Žemaičių Naumiestyje Bronislavos ir Kazimiero Jončo šeimoje. Be kitų jos darbų ir nuopelnų Tėvynei, jos pastangomis buvo įsteigti Čiurlionio Vilniuje, namai, atvertos jų durys visuomenei.

Būdama biochemikė, Lietuvos veterinarijos akademijos docentė, ji rengė įsimintiniausias kraštotyros ekspedicijas, su studentais nuolat lankė M. K. Čiurlionio dailės muziejų Kaune, klausėsi Valerijos Čiurlionytės pasakojimų.

1987 m. prie tuometinio Lietuvos kultūros fondo buvo įsteigta M. K. Čiurlionio draugija. Jos nariai Remigiją Bukaveckienę išrinko sekretore. Kad susisiektų su po visą Lietuvą pasklidusiais draugijos nariais, ji parašė tūkstančius laiškų, kupinų žmogiškos šilumos. Išėjusi į pensiją Remigija persikėlė į Vilnių ir ėmėsi istorinių tyrimų. Per keletą metų dokumentiškai įrodė, kuriame bute dabartiniame Savičiaus g. 11 name nuomojosi kambarį M. K. Čiurlionis. Tai tapo juridiniu pagrindu sustabdyti beįsibėgėjančią butų privatizaciją ir Čiurlionio draugijos bei Lietuvos kultūros fondo vardu šioje vietoje įsteigti Čiurlionio namus. Jų durys iškilmingai atvertos 1995 rugsėjo 24 d.

Remigija čia darbavosi be jokio atlyginimo. Kiekvieną atėjusįjį vaišindavo arbata, šiltam pokalbiui neseikėdavo laiko. Ir vėliau, kol tik leido jėgos, dalyvavo šių namų renginiuose, rūpinosi jų gerove. Už šią altruistinę iniciatyvą 2011 m. Remigija Bukaveckienė apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Ji taip pat nemažai dėmesio ir laiko skyrė Žemaičių Naumiesčio praeičiai. R. Bukaveckienė tyrinėjo pirmosios pradžios mokyklos vedėjo Jono Galinio gyvenimą ir veiklą. Jo darbą šioje mokykloje ji nušvietė „Šilainės sodo“ 2012 metų rugsėjo ir spalio numeriuose.

Tyrinėdama archyvus, ji rado ir kitos su Žemaičių Naumiesčio mokyklomis susijusios medžiagos. Visu tuo ji pasidalino su Žemaičių Naumiesčio muziejumi. O taip pat kone iki paskutinės akimirkos ji mielai bendravo su muziejininku, dalindamasi savo atsiminimais bei žiniomis.

Mums labai trūks Jūsų, mylinčioji, taktiškoji, darbščioji, kantrioji, rūpestingoji Remigija…

Su Remigija Rūtele Bukaveckiene bus atsisveikinama Vilniuje spalio 1 d., penktadienį.

9.30−10.00  val. – Šv. Mišios Bernardinų bažnyčioje (Maironio g. 10)

10.00−13.00 val. – atsisveikinimas Čiurlionio namuose (Savičiaus g. 11)

Laidotuvės vyks tą pačią, spalio 1 dieną, 17 val. 30 min., gimtojo Žemaičių Naumiesčio kapinėse.

Viršeliui panaudota M. K. Čiurlionio draugijos nuotrauka.