1921 m. liepos 1 dieną Švietimo ministerija davė leidimą Naumiesčio valsčiaus valdybai atidaryti vidurinę keturklasę mokyklą. Nepaprasti tai buvo pirmieji keleri mokslo metai: mokytojams trūko atlyginimų, mokymo priemonių, tinkamų ugdymo procesui sąlygų. Nežiūrint to – mokykla vis vien veikė. Bendruomenė ...

Šiandien Žemaičių krašto etnokultūros centras naumiestiškiams surengė edukacinę programą „Lietuviškieji matai, svarstai“. Šios įstaigos etnografė Adma Baltutienė susirinkusiems papasakojo, kaip XX a. pradžios, iki buvo  sunorminti matai Europoje, o tuo pačiu ir Lietuvoje, buvo matuojami produktai, sveriami jie, matuojami audiniai, ...

Žinia, 2021-jieji metai Žemaičių Naumiesčio gimnazijai ypatingi: liepos 1 d. sukako lygiai šimtas metų nuo mokyklos įkūrimo. Jubiliejinis šventimas, dėl beveik iki mokslo metų pabaigos trukusių pandeminių apribojimų, buvo nukeltas rudeniui. Bet čia vėl padėtis ėmė prastėti ir spalio pabaigoje ...