Praeitį pažinti galima iš archeologinių kasinėjimų, žmonių pasakojimų, supančios aplinkos bei dokumentų. Juose randame ne vieną liudijimą, tvirtinimą, nurodymą, kvietimą, skundą ar tiesiog fakto fiksavimą. Nuo istorinių laikų pradžios buvo stengiamasi pabrėžti įrašo dokumente autentiškumą. Kol brendo visuomenės raštingumas, jis ...