Apie Žemaičių Naumiesčio žmones per LRT televiziją

Tomo Pavilansko – Kalvano ir Ritos Naujokaitytės kuriama ir per LRT televiziją rodoma laida „Kelias“ pasakoja apie liuteronų religinės bendruomenės gyvenimą. Pirmųjų gruodžio mėnesio dvi šios laidos dalys buvo skirtos Žemaičių Naumiesčiui.   

Siūlome peržiūrėti šias laidas ir geriau pažinti Žemaičių Naumiesčio praeitį ir istoriją. O ypač naujai  pamatyti prie jo augimo ir klestėjimo prisidėjusius žmones.