Mielos žinios naumiestiškiams nuo kardinolo A. J. Bačkio

Ona Galvydaitė - dešinėje.

Rugsėjo pabaigoje buvo skelbtas straipsnis „Jaunuomenės mokymas Žemaičių Naumiestyje ir netikėtas atradimas“. Jame buvo rašoma, kad, 1926 metais baigusi Panevėžio mokytojų seminariją, rugsėjo pabaigoje mokytojos darbą Šyliuose pradėjo Ona Galvydaitė. Netrukus ji užsirekomendavo kaip darbšti ir tvarkinga darbuotoja. Todėl jau lapkričio mėnesį ją perkelia į Naumiesčio Antrąją pradinę mokyklą, kur iki 1933 metų čia besimokančius evangelikų vaikus moko lietuvių kalbos. 1933 metais O. Galvydaitė ištekėjo už diplomato Antano Bačkio. 1934 m. Paryžiuje jiems gimė sūnus Ričardas, o 1937 m. – Audrys Juozas Bačkis. Mes šį žmogų žinom kaip Jo Ekscelenciją kardinolą A. J. Bačkį.

Nors O. Galvydaitė ir nemažai laiko praleido Naumiestyje bei daug gražių ir prasmingų darbų čia padarė, tačiau Žemaičių Naumiesčio muziejuje nebuvo nei vienos jos nuotraukos. Todėl kilusi mintis parašyti laišką kardinolui ir pasiteirauti, ar jis neturi išsaugoję savo mamos jaunystės laikų nuotraukų. O tuo pačiu, gal ji yra palikusi kokius nors atsiminimus.

Visai neužtruko sulaukti Ekscelencijos A. J. Bačio atsakymo. Jis rašo „malonu buvo išgirsti, kad žemaičiai Naumiestyje dar prisimena mano mamą Oną Galvydaitę, kuri baigusi Panevėžio mokytojų seminariją, pradėjo mokytojauti Žemaičių Naumiesčio pradinėje mokykloje.

Deja, iš to jos gyvenimo laikotarpio neturiu jokių rašytinių atsiminimų. Galiu tik tiek pasakyti, jog esu iš mamos girdėjęs, kad jai buvo miela dėstyti lietuvių kalbą ir kad gražiai buvo priimta ir sugyveno su vietine lietuvių evangelikų bendruomene“.

Tuo pačiu Ekscelencija A. J. Bačkis atsiuntė ir keletą nuotraukų. Jos tiesiogiai iš tų laikų, kai jo mama Naumiestyje gyveno ir dirbo. Jomis ir dalinamės su naumiestiškiais. Tuo pačiu jos ir savotišką mįslę užminė – su kokia savo drauge ji nusifotografavo, ir kas jas tuomet mokė muzikuoti. Šios nuotraukos datuotos 1930 m. balandžio 27 d.

Jos mielą būdą liudija po Panevėžio mokytojų seminarijos baigimo likę šilti santykiai su tai įstaigai vadovavusiu Justinu Jankevičium bei kapelionu Vladu Butvila. Jie buvusiai savo studentei siuntė sveikinimo atvirukus.

Naumiestiškių vardu dėkojame Jo Ekscelencijai Audriui Juozui Bačkiui už atsakymą ir pasidalinimą mamos atminimu. O taip pat linkime sveikatos bei stiprybės.

Saulius Sodonis,
Žemaičių Naumiesčio muziejininkas

Ona Galvydaitė darbo Naumiestyje metu.
O. Galvydaitė dešinėje.
Su drauge.
Muzikos pamokoje.
Panevėžio mokytojų seminarijos direktoriaus Justino Jankevičiaus sveikinimas.
Kapeliono Vlado Butvilos sveikinimas.