1974 metų Naumiestiškių dainos ir pasakojimai   

Asociatyvi nuotrauka.

Naumiestiškiai yra nuostabūs. O ypačiai – kai kurie kraštiečiai. Tokia yra Vitalija Bačiūnienė, kuri pasidalino savo atradimu ir pasiūlė tai paskelbti visiems.   

Taigi. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute yra sukaupta nemaža (o gal net milžiniška) garso ir vaizdo įrašų duomenų bazę. Pradėjusi gilintis į šiuos lobius, ji rado daugybę dainų ir pasakojimų užrašytų Žemaičių Naumiesčio apylinkėse. Šio instituto ekspedicija buvo surengta 1974 metais. Apie ją taip pat savo laiku yra rašęs Žemaičių Naumiesčio muziejaus įkūrėjas Benediktas Orentas. Beje, Naumiesčiui skirtoje monografijoje, jis apie tai ne tik yra rašęs, bet ir nemažai pavyzdžių iš šios ekspedicijos yra pateikęs.

Labai daug šios tų institute esančios tautosakinės medžiagos yra skaitmenizuota. Tad įvedusi į paieškos laukelį ‘Žemaičių Naumiestis’ jai parodė 418 rezultatus. Vitalija yra gimusi Vanagiuose, todėl pirmiausiai ją domino to kaimo žmonių įrašai. O pateikėjų iš Vanagių yra keletas – J. Birbalas, J. Puidokienė ir E. Kasperavičius.

Kaip rašo kraštietė, dainą „Per lygius laukelius“ sodriu balsu atlieka Edvardas Kasperavičius iš Vanagių km. Ji davė paklausyti tetai, kuri ir dabar gyvena Vanagiuose. Toji sakiusi, kad puikiai prisimena tą žmogų, ir balsas įraše jo toks, kokį prisimena. Sakė, kad jo žmona vis dar ten gyvena.

Dėkojame Vitalijai Bačiūnienei už pasakojimą ir nuorodas. Sėkmės!

Nuotraukoje – Valstybinės konservatorijos ekspedicija Klaipėdos krašte. D. Kuzinienė užrašinėja folklorą iš žvejo rusniškio Viliaus Vestfolio. Nuotrauka saugoma Etnomuzikologijos instituto archyve

1974 metais užrašytą folklorą iš Žemaičių Naumiesčio ir jo apylinkių galime paklausyti čia 

Žemaičių Naumiesčio bendruomenės informacija