Bandymas sujungti Naumiestį su Žemaičių Naumiesčiu* 

Markas Blumbergas netoli spėjamos savo tėvų gyvenamosios vietos.

Ketvirtadienį Žemaičių Naumiestyje svečiavosi Markas Blumbergas. Jis yra palikuonis vienos iš praėjusiame amžiuje šiame miestelyje gyvenusių kelių Blumbergų šeimų. Tai nebuvo Marko pirmoji kelionė į tėvų žemę. Tačiau šį kartą jis čia atvyko su įdomiu tikslu. Ir jei pavyks, po kurio laiko jis čia grįš su visa komanda.      

Marko tėvas – Preida Blumbergas – buvo Naumiesčio fotografas. Tikrai daugelis yra matę jo darytas nuotraukas, o kai kas, neabejotinai, turi ir jų kopijas. Jos pasklidusios po interneto platybes ir neblogai reprezentuoja šį pasienio XX a. pradžios miestelį. Įdomu, kad šiam tuo metu jaunam žmogui kilo noras įamžinti ne tik žmones, kas tuo metu buvo reikalinga ir pelninga, bet ir fiksuoti patį miestelį ir gyvenimą jame. P. Blumbergo nuotraukas galima atskirti nuo visų kitų, nes dauguma jų yra paties fotografo nufotografuotą vietą labai charakteringu būdu užrašant. Tad dabar turėtų būti visiems aišku, kas šių nuotraukų autorius. 1930 metais jis išvyko gyventi į Pietų Afrikos respubliką (PAR), dėl to visus jo užfiksuotus miestelio vaizdus reikia datuoti iki šio laiko.

Tačiau ir iki to laiko jis spėjo nemažą ką įamžinti, už ką jam dabar turėtume būti labai dėkingi. Jis fotografavo anuomet labai svarbų turgų, miestelio erdves. Yra užfiksuotas ir svarbus įvykis – paminklo 1928 metais nepriklausomybės kovo dalyviams atidengimo iškilmės. 1928 m. spalio 21 d. vykusį procesą jis fotografavo kažkur pasilypėjęs. Dabar, ko gero, tai būtų vieta iš kažkurio  seniūnijos antro aukšto langų. Albertas Juška savo atsiminimų knygoje „Miestelis prie Lendros, Vanagio ir Šusties“ mini, kad kai 1908 m. vedė šių vietų meistras Dominykas Markvaldas jis tuo metu

Preida Blumbergas PAR,

pastatė du namus. Vienas jų, lyg ir uošvių vardu, pastatytas dabartinės seniūnijos vietoje. Todėl Blumbergas galėjo įsiprašyti fotografuoti iš šio namo antro aukšto.

Kai jau minėta, 1930 m. P. Blumbergas išvažiavo į PAR. Tuo metu tik devyniolika metų turėdamas miestelio fotografas Preida su savimi pasiėmė ir savo darbo įrankį – fotoaparatą. Nuvykęs į Pietų Afrikos respubliką jis ten juo ir dirbo. Atvažiuodamas dabar Markas Blumbergas atsivežė keletą ten padarytų nuotraukų. Tačiau, svarbiausiai, – atsivežė ir tą istorinį, medinį, fotoaparatą, su kuriuo jo tėvas fotografavo Naumiestį prieš beveik šimtą metų.

Kas galėtų pasakyti, kuri ši vieta dabar.

Prieš išvažiuodamas jo tėvas Naumiestyje buvo atidaręs foto ateljė. Tai liudija reklaminis skydas, kuris pritvirtintas prie kažkurio miestelio mūrinio namo. Bandėme kartu su Marku atsekti, kuris tai galėtų būti namas, tačiau nepavyko. O gal kas galėtų padėti? Taip pat pagal muziejuje esančią medžiagą bandė rasti vietą, kur iki išvažiavimo gyveno jo tėvai.

Šiaip Markas Blumbergas yra sumanęs įdomų projektą: dabar jis su tuo pačiu istoriniu aparatu iš tų pačių vietų nufotografuoja tas pačias vietas, kurios tėvo buvo fiksuotas XX a. pradžioje. Jei jam pavyktų – jis gautų finansavimą ir tuomet atvažiuotų fotografų profesionalų komanda, kuri jau preciziškai išfotografuotų dabartinį Žemaičių Naumiestį.

Ketvirtadienį svečiui fotografuoti padėjo ne tik muziejininkas Saulius Sodonis, bet ir jam puikiai asistavusi Guoda Majutė. Ji yra rengusi projektą apie žydiškąjį Naumiestį, todėl neblogai žino miestelio pastatus. Ji taip pat padėjo svečiui bendrauti su vietos žmonėmis anglų kalba.

Išvažiuodamas „Žemaičių etnokultūros centre“ M. Blumbergas, kuris yra muzikantas, padainavo keletą dainelių žydų kalba. O Žemaičių Naumiesčio muziejui dovanojo vieną originalią jo tėvo darytą Naumiesčio miestelio nuotrauką.

Istorinis įvykis Naumiestyje – nusileido lėktuvas. Foto: P. Blumbergas.

Saulius Sodonis,
Žemaičių Naumiesčio muziejininkas


*Žemaičių Naumiesčiu miestelis imtas vadinti tik trečio praėjusio amžiaus viduryje