Šiandien Naumiesčio senbuvis Rimantas Dobilinskas, einantis devyniasdešimtuosius metus, gimęs ir augę šiame miestelyje bei ...

Naumiestiškiai, ypač vyresnės kartos, žino, kokią plačią kultūros vagą šiame miestelyje yra išvaręs nuo ...

Pasakojimas apie tai, kaip praėjus devyniems mėnesiams po Nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. vasario 16 ...

Kaip žinia, praėjusiais metais tvarkant evangelikų liuteronų bažnyčios klebonijos, seniau vadintoje  kanterijos, palėpę šios ...

Dirbdamas įvairiose Lietuvos mokyklose mokytoju, o kai kur ir joms vadovaudamas, kultūriniam gyvenimui pagyvinti ...

Dirbant antruoju Naumiesčio pradinės mokyklos mokytoju, jam ir keliems miestelio inteligentams 1927 metais kilusi ...

Daug ir įvairių nutikimų įvyko per tuos šimtą metų – mokykla (jos klasės) keitė ...

Mintis turėti tokį istorinį planą Žemaičių Naumiesčio muziejaus darbuotojams kilo norint kuo vaizdžiau ir ...