Rugsėjo 23-oji – Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Šią dieną 1943 metais vokiečių naciai ...

Rugsėjo 23 d. minima Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Taip sutapo, kad šiomis dienomis ...

Kaip žinia, 2021 metai Žemaičių Naumiesčio gimnazijai (o ir pačiam miesteliui tai svarbu) ypatingi ...

1931 m. rugsėjo 10 d. Rimženčiuose (Naumiesčio vls., Tauragės aps.) gimė Albertas Juška, pedagogas, ...

Šiandien Naumiesčio senbuvis Rimantas Dobilinskas, einantis devyniasdešimtuosius metus, gimęs ir augę šiame miestelyje bei ...

Naumiestiškiai, ypač vyresnės kartos, žino, kokią plačią kultūros vagą šiame miestelyje yra išvaręs nuo ...

Pasakojimas apie tai, kaip praėjus devyniems mėnesiams po Nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. vasario 16 ...

Kaip žinia, praėjusiais metais tvarkant evangelikų liuteronų bažnyčios klebonijos, seniau vadintoje  kanterijos, palėpę šios ...

Dirbdamas įvairiose Lietuvos mokyklose mokytoju, o kai kur ir joms vadovaudamas, kultūriniam gyvenimui pagyvinti ...

Dirbant antruoju Naumiesčio pradinės mokyklos mokytoju, jam ir keliems miestelio inteligentams 1927 metais kilusi ...