Kad ir kaip skambiai tai neatrodytų – kiekviena praėjusi diena tampa istorija. Ar ji ...

Tomo Pavilansko – Kalvano ir Ritos Naujokaitytės kuriama ir per LRT televiziją rodoma laida ...

1911 m. gruodžio 11 d. Sugintuose (Naumiesčio vls., Raseinių aps.) gimė Marija Irena Siliūtė-Malakūnienė, mokytoja, ...

Praeitį pažinti galima iš archeologinių kasinėjimų, žmonių pasakojimų, supančios aplinkos bei dokumentų. Juose randame ...

1921 m. liepos 1 dieną Švietimo ministerija davė leidimą Naumiesčio valsčiaus valdybai atidaryti vidurinę ...

Rugsėjo 23-oji – Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Šią dieną 1943 metais vokiečių naciai ...

Rugsėjo 23 d. minima Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Taip sutapo, kad šiomis dienomis ...

Kaip žinia, 2021 metai Žemaičių Naumiesčio gimnazijai (o ir pačiam miesteliui tai svarbu) ypatingi ...

1931 m. rugsėjo 10 d. Rimženčiuose (Naumiesčio vls., Tauragės aps.) gimė Albertas Juška, pedagogas, ...

Šiandien Naumiesčio senbuvis Rimantas Dobilinskas, einantis devyniasdešimtuosius metus, gimęs ir augę šiame miestelyje bei ...