Kaip žinia, 2021 metai Žemaičių Naumiesčio gimnazijai (o ir pačiam miesteliui tai svarbu) ypatingi ...

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka kas treji metai pasibaigus vasarai rengia literatūrinį rudenį, pavadintą ...

Liepos 12 – 16 dienomis Žemaičių krašto etnokultūros centro darbuotojai surengė dieninę vaikų vasaros ...

Šiandien, liepos 17 d., praėjusiais metais suremontuotoje ir gerokai atšviesėjusioje Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo ...

Prieš šimtą metų – 1921 m. liepos 1 dieną – Švietimo ministerijai davus leidimą ...

Atsikėlė rytą zuikiai Nusiteikę baisiai puikiai. Pasipustė jie ūsus Valgė zuikio kopūstus. Tėtis zuikis ...

(beveik pagal Donelaitį) Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą Ir šaltos žiemos triūsus pargriaudama ...

Laukdami Šv. Velykų Žemaičių krašto etnokultūros centro darbuotojai miestelio erdves papuošė Velykų zuikučiais, o ...

1795 m., po trečiojo Lietuvos – Lenkijos valstybės padalijimo, Naumiesčio karališkasis dvaras, kaip ir didžioji ...

Valstybės atkūrimo švenčių proga, grįžkime į praeitį ir sužinokime, kokių pasakojimų būta anais laikais ...