Kaip žinia, 2021 metai Žemaičių Naumiesčio gimnazijai (o ir pačiam miesteliui tai svarbu) ypatingi ...

Prieš šimtą metų – 1921 m. liepos 1 dieną – Švietimo ministerijai davus leidimą ...

(beveik pagal Donelaitį) Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą Ir šaltos žiemos triūsus pargriaudama ...

Valstybės atkūrimo švenčių proga, grįžkime į praeitį ir sužinokime, kokių pasakojimų būta anais laikais ...

Didelis ir riebus taškas šiandien padėtas Žemaičių Naumiesčio muziejaus 2020 metų projekte „Istorinės Žemaičių ...

Metalinius kaltinius kapinių kryžius meninkės išsilavinimą turinti I. Šarkuvienė piešia jau trečius metus. Pradėjusi ...