Praeitį pažinti galima iš archeologinių kasinėjimų, žmonių pasakojimų, supančios aplinkos bei dokumentų. Juose randame ...

1921 m. liepos 1 dieną Švietimo ministerija davė leidimą Naumiesčio valsčiaus valdybai atidaryti vidurinę ...

Šiandien Žemaičių krašto etnokultūros centras naumiestiškiams surengė edukacinę programą „Lietuviškieji matai, svarstai“. Šios įstaigos ...

Kaip žinia, 2021 metai Žemaičių Naumiesčio gimnazijai (o ir pačiam miesteliui tai svarbu) ypatingi ...

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka kas treji metai pasibaigus vasarai rengia literatūrinį rudenį, pavadintą ...

Liepos 12 – 16 dienomis Žemaičių krašto etnokultūros centro darbuotojai surengė dieninę vaikų vasaros ...

Šiandien, liepos 17 d., praėjusiais metais suremontuotoje ir gerokai atšviesėjusioje Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo ...

Prieš šimtą metų – 1921 m. liepos 1 dieną – Švietimo ministerijai davus leidimą ...

Atsikėlė rytą zuikiai Nusiteikę baisiai puikiai. Pasipustė jie ūsus Valgė zuikio kopūstus. Tėtis zuikis ...

(beveik pagal Donelaitį) Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą Ir šaltos žiemos triūsus pargriaudama ...